Sjekk også min webside: www.soulume.com

 

Kontakt: post@orakelkort.no    

© copyright 2019 by Annette Laurenze Sunde

FRI DEG SELV FRA DEN INDRE

S y n d e b u k k e n

Dette er den første stokken i en serie inspirerende og støttende kort  

som heter INDRE TRANSFORMASJON

-

Dette er stokker som gjør dypdykk i utfordrende og viktige tema som er en del av

livet og som har betydning for vår vekst og oppvåkning.

Begrepet syndebukken stammer fra det gamle og nye testamentet i bibelen. Flere steder kan vi lese om hvordan folk la syndene sine på hodet til en geitebukk, som så ble sendt alene ut i ødemarken for å bære syndene bort fra dem. Geitebukken ble ofret for at folket skulle slippe sine synder, og på den måten bli skyldfrie/syndfrie. Nå er dette en metafor, men et liknende prinsipp foregår faktisk i verden i dag, i miljøer, grupper og innad i familier...

 

 

Denne stokken består av 44 kort, og en tykkere håndbok (ca 150 sider). Det blir mye tekst, inkludert affirmasjoner og øvelser. A6 format.

 

Hva er egentlig en syndebukk?

Syndebukk er en rolle man erverver i en gruppe, familie eller et miljø, som har til hensikt å avlede oppmerksomheten på indre konflikter og dysfunksjonelle avvik som tilhører systemet eller andre personer, ved å gjøre syndebukken til kilde. Det inkluderer også projiseringer av uønsket adferd og følelser, hvor syndebukken blir ansvarlig for følelser og trekk som ikke tilhører han eller henne. Dette er ubevisste dynamikker som kan ha store konsekvenser for den som blir brukt på denne måten.

 

Å vokse opp med rollen som syndebukk kan ofte gi en grunnfølelse av å være skyldig, ha lite verdi, og ikke fortjene gode ting. Syndebukken kan bli som beaten av et jeg, en forpliktelse, et ansvar, som vedkommende kan kjenne som sant. 

Hvorfor og hvordan oppstår syndebukk-dynamikken?

Det er mer vanlig enn vi liker å tro, og det hender i grupper, familier og miljøer i alle samfunnslag. Skapelsen av en syndebukk kan på mange måter springe ut fra samfunnstabuer som får oss til å skjule vårt indre, skjule våre sår og dypere følelser, og fremstå som sterke, uangripelige og mer vellykkede. En annen innfallsvinkel er hvordan hjernen vår fungerer og tendensen til over-aktivisering av venstre hjernehalvdel og mentale prosesser på bekostning av emosjonell innsikt og prosessering.

Når dette er normen i et miljø, og man ikke relaterer seg til undertrykte følelser, egen bagasje og evt traumer, oppstår et stort behov for projisering. Her ligger også kimen til syndebukk-scenariet. For når sentrale personer, makthavere eller foreldre ikke kan eller vil ta eierskap til egne emosjonelle konflikter, blir de ufrivillig skapere av et dysfunksjonelt miljø, fordi de styrer gruppedynamikken og tildeling av roller som kamuflerer og vedlikeholder dette avviket. Innad i familien eller miljøet vil disse rollene vanskeliggjør naturlig og sunn omgang med hverandre, blant annet fordi det kan skape ignoranse, fravær av respekt og en manglende aksept av den enkeltes følelser. Følgene kan ofte bli mye kritikk, fasadejag, forskjellsbehandling, synlig eller skjult krenkelse og fornektelse av de aktuelle forholdene. Syndebukken er den som størstedelen av skam, skyld og destruktive følelser rettes mot, slik at de andre medlemmene kan gå fri og fremstå som mer normale, gode og funksjonsdyktige.

 

Dette er som nevnt ubevisste dynamikker, og det er som om alle utvikler skylapper i dette scenariet, og kjenner at de har mye å tape på å fjerne disse lappene. Det er derfor et tema som trenger belysning og ny forståelse. Det ikke meningen å skape nye "syndebukker" av personer og familier som føler seg truffet av dette, men en ekte syndebukk vil alltid være et menneske som bærer påført skyld gjennom en tillært identifisering med et forkrøplet jeg, og det er helt nødvendig å plassere ansvaret der det hører hjemme. De er samtidig viktig å huske at mennesker som bruker syndebukker ofte ikke er klar over hva de gjør, og at de heller ikke er tjent med å unnlate å forholde seg til sine indre traumer og konflikter. Det umuliggjør egen healing, og frarøver i virkeligheten personen ekte vekst og harmoni, og det å leve med et transparent og fredfullt indre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegn på at man kan være en syndebukk / bære en indre syndebukk:  

- Motstand til å formidle dype behov og ønsker (uten at det oppleves som selvforsvar)

- Føler lett skyld for ting som ikke er ens ansvar

- Vedvarende uro, angstlidelser og/eller depresjoner

- Emosjonell bagasje som oppleves ufordøyelig

- Sosial skam (synlig eller skjult)

- Har ofte stort uforløst potensiale

- Kan trues av en dyp usikkerhet uansett suksessrate, prestasjoner og status

- Kan lett gi bort kraften i møte med dysfunksjonelle personer og settinger 

- Vanskeligheter med å ta imot og føle seg fortjent av gode ting

- People-pleaser (noen ganger people-hater)

- Høy grad av selvsabotasje

- Lider i det skjulte

- Vanskeligheter med å stå opp for seg selv og formidle naturlig selvrespekt

- Kan godta ting som for andre ville vært utenkelig

- Når andre mennesker kjenner etter hva de føler om f.eks en ny sosial situasjon, vil en typisk syndebukk tenke: hva jeg føle for å bli akseptert her, og ikke true de andre?

 

 Hva kan gjøre en person til syndebukk:

- Høysensitivitet

- Empati

- Manglende grenser

- Stor sårbarhet og følsomhet

- Kan ha trekk som vekker negative assosiasjoner i gruppen/familien

- Våkenhet og høy intelligens (som kan true gruppens livsløgner og hemmeligheter oa)

- Kan lett agere med fysiske eller psykiske symptomer på giftig miljø eller klima

- Kan ha naturlig hang til martyr-rolle eller redde andre fra deres lidelse

 

***

​Man kan bære rollen som syndebukk i større eller mindre grad, og det er nesten alltid (som beskrevet ovenfor) forbundet med dype smertefulle opplevelser og utfordringer. Samtidig har syndebukken en stor fordel ved at de tvinges til å være indrestyrte, og forholde seg til de menneskelige grunntema tidlig i livet. Mange er innsiktsfulle, kloke og gode menneskekjennere. På et subtilt plan handler livet for dem om avsløring, vekst og forandring, selv om dette i periodevis kan overskygges av lidelsene de bærer på. Som den greske poeten Rumi uttrykte det: såret er stedet hvor lyset kommer inn i deg. På underlig vis opererer skjebnen og livet, og jeg aner ganske sterkt at syndebukker er varslere og veivisere for det som skal komme.

***

 

​Denne stokken er et hjelpemiddel og en støtte for syndebukker til å bli bevisstgjort sin rolle, til å avidentifisere seg og finne veien til sitt egentlige jeg, med alle sine ekte ønsker, talent og følelser. Tekstene guider en til å forstå, møte og handle på et sett som bringer healing og forløsning. De kommer med en del affirmasjoner og øvelser. 

​Jeg ønsker virkelig at denne stokken skal gi oppvåkning og aha opplevelser for mange som sliter ...uten å helt forstå og vite hvorfor ting ser ut som det gjør. Og jeg håper den vil gi forløsende skritt slik at en du som er syndebukk finner veien ut og hjem.

 

Her er et kort fra stokken :

VELKOMMEN HJEM

Kjære deg, stig inn, sett deg ned og tillat deg å være hjemme fullt og helt. Dette er ditt hjem. Det er din trygge base, og stedet hvor du kan hvile og fylles opp. Alt her er innredet etter dine smaker og ønsker. Luften som sirkulerer her er næringsrik og frisk. Lyset gjennomstrømmende, rent og gyllent. Dette lyset gjør at du kan se ting slik de er, og du kan alltid stole på at det er sant. Inne i dette hjemmet er det bare du som kan sette din farge på vegger og ting. Det er bare du som kan fjerne noe, eller tilføre noe nytt. Alt tilhører deg, og eksisterer for å gi nettopp deg trygghet, kjærlighet og støtte. Det kan aldri forlate deg, dette hjemmet, men vil alltid være tilgjengelig, lunt og åpent for deg.

​Kjære venn, slå deg til ro og finn din hvile her. Tillat den kjærlige kraften å pludre og gjennomskylle deg, rense deg, og etterlate en dyp tilfredshet som du er fortjent av. Se at livet ditt skinner opp, og at usynlige hender hjelper deg frem, over bekker og tronekratt. Se at gode mennesker kommer din vei, og at de smiler og beundrer deg. De ser alle skattene du har å dele og gi, og du kan se og glede deg over deres. Se latter, se feiring, se at dere holder hender naturlig og tar stor glede i å være sammen. Dette er ditt naturlige liv, og det som er gitt deg ved fødselen. Du er i livet. Velkommen hjem.